Møde med rådmanden i går -
10/5/2005

Fem medlememer fra Fællerådets forretningsudvalg var i går, mandag, til møde med Rådmand Poul B. Skou og topembedsmænd fra magistratens 2.afd., vejchef Niels Schmidt, afdelingsleder Birgit Donslund og afdelingsarkitekt Arne Bager.
Fællesrådet havde oprindelig inviteret rådmanden til et åbent borgermøde i Mårslet, men han ønskede at møde en mindre gruppe fra Fællesrådet inden han evt. kommer herud.

Baggrunden for mødet er selvfølgelig de heftige protester mod den kommende voldsomme udbygning af Mårslet og udbygningens følger.

Mange af de vigtige problematikker blev godt belyst fra begge sider, bl.a. udbygningsgraden, å-beskyttelse, trafikaflastning, prognoser for befolkningstilvækst og skole mm.
Vi fik gang i en god dialog, som fortsætter over de næste 14 dage, hvor bl.a. FU og "udvalget for protest mod overgreb" skal prioritere de for os vigtigste emner at arbejde videre med.

Samtidig benyttede vi lejligheden til at præsentere rådmanden for de indsamlede underskrifter. Det "officielle" antal er 958. Det må siges at være en meget klar opbakning til protesterne.

Mårslet Fællesråd
Tina Vestergaard og Anne Worm