Skolebus for alle.
18/5/2005

Skolebussen, der henter og bringer børn i Mårslet skoles oplang, giver fremover også et gratis lift til andre end skolebørnene - såfremt man kan klare sig med de forholdsvis snævre betingelser.
Skolebussen kører således ad en fastlagt rute, og man kan kun stå af og på der, hvor bussen i forvejen standser for at samle op eller sætte af.
Bussen kører også kun én gang til skole om morgenen og fire gange hjem om eftermiddagen.
Og den kører kun på skoledage.
Til gengæld er den gratis.

Bussen indleder sin rute kl. 7.15 på Jelshøjvej 104. Derfra kører den over Højballe / gartneriet til Hørret, til Storhøj / Moselodden(7.25), ned ad Langballebakken til Langballe by (7.33), derfra til Testrup ved købmanden (7.40) og ud ad Tingskovvej. Den ankommer til skolen 7.55..
I Mårslet kan man kun - også andre passagerer - stå af på skolen.
Hjem kører bussen omvendt rute med afgang fra skolen 11.50, 12.55, 13.55 og 14.40.

Læs om baggrund og uddybende om betingelser på Mårslet Skoles hjemmeside via vedhæftede link.

link