Stor trafik og stor nedslidning.
24/5/2005

Hvor hastighed ofte er en gummi-agtig ting, der kan vurderes og fortolkes, så er mængden af trafik og nedslidningen af Jelshøjvej to uomgængelige fakta, som man også må huske at forholde sig til.
Det mener Jan Kirkegaard, medlem af en af de trafikgrupper, der arbejder med trafikkens og vejenes udvikling og belastning i Mårslet.
Det drejer sig om strækningen fra rundkørselen i Mårslet og til frakørselen mod Tranbjerg/Holme. Jan Kirkegaard:
"Denne strækning er i en sådan grad overbelastet, at vejen på en stor del af strækningen er kørt helt op i siderne, så der kun er asfalt på den midterste del af "vejen".
Som daglig bruger - på cykel eller bil - kan jeg konstatere, at der meget hyppigt (dagligt) opstår farlige situationer."
Vejen bruges i høj grad til kørsel til og fra Mårslet og sydover, som genvej til motorvejen samt til selv Århus. Mange af bilisterne er Mårsletborgere, "som der er blevet rigtig mange af de seneste år," som Jan Kirkegaard udtrykker sig. Men vejen afvendes i stigende grad også af andre som transitvej fra Oddervej og til motorvejen.
"Det er efterhånden blevet til helt uoverskuelige forhold i morgen- og eftermiddagstimerne og problemet ser ud til at være i fortsat vækst," mener Jan Kirkegaard.
Han fremhæver det som særligt graverende, at Jelshøjvej også er skolevej for adskillige cyklende børn til Mårslet skole samt til diverse fritidstilbud.