Skolen udvider med et d-spor
31/5/2005

Onsdag morgen kl. 8.00, når skoleleder Bodil Hvid går til morgensang i A-huset, har hun et flag med for at fejre en helt særlig begivenhed. Seks-syv elever i hver af de nuværende tre 0.-klasser skal danne en ny række til morgensang. De flytter over i en ny 0.d. Dermed får skolen sin første årgang med fire spor.

Det er ikke første gang, skolen har et d-spor. Den nuværende 6. årgang startede med fire klasser, som man senere måtte lægge sammen til tre, fordi der rejste elever.

Men det bliver næppe heller sidste gang, Mårslet Skole får et d-spor. Skolen har længe balanceret på kanten mellem at oprette tre og fire klasser. Det har resulteret i en række klasser med høj klassekvotient.
Med den byudvikling, der er på vej, vil børnetallet stige yderligere og med stor sandsynlighed føre til flere d-klasser.

Når Mårslet skole har valgt at blive så længe på tre klasser på årgangene, skyldes det dels økonomi, dels antallet af lokaler. Skolen får først økonomi til at oprette fire klasser ved barn nr. 79 i en årgang. Ønsker en skole mindre klassekvotienter og altså at oprette fire klasser før barn nr. 79, må man gerne det - så koster det bare på anden vis.
Da beslutningen om at gå fra tre til fire klasser i nuværende 0. årgang blev truffet for få uger siden, var der 81 elever i årgangen. Det tal er allerede dalet til 79.

Den kommende årgang af børnehaveklasser, altså de, der skal i 0. årgang til august, starter med tre årgange som normalt. Der er pt indskrevet 74 elever til årgangen.
Forældrene i årgangen er informeret om risikoen for, at man senere skal ændre de tre klasser til fire. Af samme årsag har skoleleder Bodil Hvid valgt at varsle de forældre, der netop har været igennem processen, om at hun vil komme ud og spørge dem til processen, så skolen kan komme til at drage nytte af de første erfaringer.

link