Mindst 52 huse / grunde solgt,
1/6/2005

Det går ret strygende med salget af boliger på de nye udstykninger syd og syd-vest for Mårslet. Endnu før lokalplanerne 696 og 698 for de to områder er vedtaget, er der med sikkerhed solgt i hvert fald 52 huse og grunde i de to områder.
Ejendomsmæglerne i området supplerer endda deres oplysninger med, at de sagtens kan sælge resten af det, de har på vej:
"Der er høj interesse. Jeg har en klar fornemmelse af, at Mårslet vurderes som et attraktivt sted," siger fx Harry Lockhardt fra FBA-huse. Harry Lockhardt, der samarbejder med Nybolig, sælger de 30 punkthuse, som FBA har på vej øst for for Tandervej.
Af de 30 huse var fire solgt, inden projektet egentlig blev sendt i luften for 14 dage siden. Siden da er solgt yderligere otte.

Hvidehøj, et projekt med dobbelthuse på samme udstykning, skal bestå af 22 boliger. Af disse er 19 solgt på et halvt års tid.

Holmbos 12 grunde / villaer ved Mustrupvej er solgt forlængst.

Og de ni parcelhusgrunde, som Danbolig solgte på højeste bud for nogle uger siden, var der også købere til. Nogle af priserne gik langt over millionen, siger et ubekræftet forlydende. Ejendomsmægler Lars Sidelmann, Danbolig, vil hverken af- eller bekræfte:
"Det er fortroligt," som han siger.
Men dog interessant alligevel ...

Ud over Danboligs ni grunde er der i samme storparcel solgt et ikke nærmere defineret antal parcelhus-grunde "med projekt", dvs med bindende aftale med et typehus-firma.

Danbolig skal stå for salget af to tæt-lav projekter, der omkranser de netop solgte parcelhusgrunde, og yderligere 13 grunde til parcelhuse i nærheden af Hvidehøj-husene.
Det bliver ikke noget problem, mener Lars Sidelmann, Danbolig:
"Vi har mange på venteliste, som ikke fik en grund i første omgang," siger han.

Antallet af solgte grunde & boliger er væsentligt at følge. Mårslet ønsker "samtidighed" i udbygningen, således at institutioner, skole, veje og kulturfaciliteter følger om ikke før, så mindst samtidig med udbygningen af boliger. Kommunen ønsker "bevis" for, at boligerne bliver bygget, før man udbygger byens tekniske faciliteter, og man peger - fx på det store borgermøde i januar - på, at "så hurtigt går det nok ikke, der jo også udbydes nye grunde i andre af kommunens lokalområder."
Den kommunale boligprognose anslår, at Mårslet over 10 år vil få en udbygning på 179 boliger.