Byfest-program først i august -
6/6/2005

Det lille, men velfungerende byfestsudvalg i Mårslet, der siden marts, har forsøgt at strikke et program for byfesten i august sammen, kan nu melde klar.
Engang først i august vil der i 8320 blive omdelt et trykt program til alle husstande.
Programmet vil i år blive trykt i farver. En økonomisk satsning fra byfestudvalget, som håber, at folk i byen vil anerkende den ekstra ydelse.
Den lokale Nordea Bank har købt byfestprogrammets bagside og derved understøttet byfesten og det nu farvelagte program økonomisk.
KC