Mårslet skal bære stor andel
13/6/2005

Mårslet skal bære en klart uforholdsmæssig stor del af byrden i det nye, stort anlagte projekt, der skal skaffe tilstrækkeligt med boliger til Århus.
Rådmand Poul B. Skou og borgmester Louise Gade fremlagde udspillet i slutningen af sidste uge. De kalder det "Udspil til ny strategi for boligudbygning i Århus Kommune".
Udspillet følges af et kort - se vedhæftede link - der giver et visuelt indtryk af, hvordan boligudbygningen ventes at forløbe.
Lisbjerg "fører" klart i kategorien "mulige nye boliger". Det er her, man vil anlægge en helt ny by på bakken fra forbrændingsanlægget i Århus N ned mod motorvejstilkørslen og Ikea-rundkørslen.
I kategorien "under lokalplanlægning" fører Mårslet med langt flere boliger under lokalplanlægning end fx Århus C.

Udspillet kan betragtes som en formalisering af de vilkår, der allerede gælder for lokalplanlægningen i Århus.
Hidtil har det overordnede princip været, at man udbyggede, hvor der var skolekapacitet.
Det harmonerer imidlertid ikke med, at man i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanen overlod det til markedskræfterne at stå for byudviklingen.
Punkt tre i handlingsplanen er således, at hensynet til skolekapaciteten hidtil har begrænset byudviklingen, "men der foretages nu en kursændring i styringen af boligudviklingen… En sådan kursændring skaber behov for løbende at afsætte de nødvendige midler til udbygning på folkeskoleområdet –i takt med, at byen vokser. Disse midler kommer fra de øgede indtægter fra grundsalg."
Punkt fire lyder efterfølgende: "Et øget fokus på at sikre tilstrækkelige investeringer i kommunal infrastruktur, som kan sikre adgang til nye store boligområder."

Med en god portion positiv vilje kan man udlægge papiret som en politisk accept på højeste plan af, at det er nødvendigt at udbygge skolekapaciteten i Mårslet, så skolen kan følge med den voldsomme byudvikling – og som en vilje til at finde penge til de nødvendige investeringer i en omfartsvej syd om Mårslet.

Der forlyder pt ikke noget nyt om det borgermøde, som rådmanden er inviteret til om byudviklingen i Mårslet.

link