Lidt hurtigere tog -
23/6/2005

Odder-banen er ganske vist et nærbane-tog, der holder, hvor kunderne bor. Men det kan også blive så nært, at det er for meget af det gode.
Den konklusion er banen også kommet til. Den har derfor spurgt om lov til at nedlægge tre stoppesteder. Det skal give hurtigere rejsetid.
To af de stoppesteder, det går ud over, er Havebyen og Gunnestrup ved Tranbjerg. De samles til ét standsningssted ved Nørrevænget.
Den anden vej, mod Odder, nedlægges stoppestedet Banevolden i det sydlige Malling.
De tre standsningssteder vil ikke være at finde i køreplanen fra 8. januar 2006.
Stoppestedet ved Vilhelmsborg har også været i farezone i samme forbindelse, men det gjorde bl.a. Fællesrådet i Mårslet indsigelse imod.