Rådmand til borgermøde
4/7/2005

Rådmand Poul B. Skou stiller op til et borgermøde i Mårslet efter sommerferien.

Efter et par måneders dialog med Fællesrådet er planerne foreløbig ændret på et par vigtige områder. Andre håber Fællesrådet stadig at kunne påvirke.

Blandt de foreløbige forhandlingsresultater er:

Vejkontoret er gået i noget, der ligner en forpligtende dialog med Fællesrådet.
Skoleprognoserne og hele tegningen af skolens situation er blevet markant bedre og mere konkrete.
Lokalplanen for området mellem Mustrupvej og Testrupvej ændres, så åbeskyttelseslinjen overholdes.
Og der lægges en dæmper på antallet af boliger i både de to aktuelle lokalplaner og de, der er under udarbejdelse ved Nymarksvej og i den nordlige ende af byen.

Desuden er det pointeret, at byen prioriterer, hvad der kaldes "liv og muligheder" i byen. Der er blandt andet diskuteret kombibliotek et bibliotek, der både kan benyttes af skolen og af byen. Det er sendt videre til en forestående mere overordnet biblioteks-politisk debat.
Endelig har rådmanden har forpligtet sig på en debat om at få ting til både at fungere ordentligt og se ordentligt ud, når man skal lave trafikløsninger i midtbyen, omkring åen og omkring nye indfaldsveje.

"Der er punkter, som vi er meget tilfredse med, og andre hvor vi savner præcisering og især afsættelse af midler, men da vi har forstået, at det er Byrådets intention at lave en hurtig opfølgning på nye boligområder med infrastruktur, skoler, institutioner og kulturelle og fritidsaktiviteter, vælger vi at tro på at det også vil ske," hedder det i et brev fra Fællesrådet til rådmand Poul B. Skou.
Find en henvisning til brevet nedenfor.

Det ændrede lokalplanforslag nr. 698 trækker boligerne væk fra åen og placerer hovedparten af områdets friarealer ned mod Giber Å. Dermed overholder man åbeskyttelseslinjen på 150 meter på hver side af åen.

Skolens situation ridses op med gennemgang af konsekvenserne af tre udbygningshastigheder: En med 40 boliger om året, en med 50 boliger om året og en med 60 boliger om året.
I den største af modellerne udvikler Mårslet Skole sig til en fire-sporet skole med fem spor på enkelte årgange. Alle modeller kommer til at kræve tilbygning af både klasselokaler, fleksible lokaler, faglokaler m.v.

Dialogen mellem Fællesrådet og rådmanden har bragt boligantallet i de fire udbygningsområder ned på mellem 700 og godt 1.000 boliger. Alene i de to områder, der er i forslag, er antallet af boliger reduceret med 220 boliger. Den store mængde hentes hjem ved at reducere antallet af boliger i områderne til tæt-lav bebyggelse.

Læs sagens dokumenter:
Essensen af rådmandens skrivelse til Fællesrådet: link
Læs Fælllesrådets svar-brev på link
Den nye tegning af lokalplan 698: link (1.77 KB)