Lokalcentret 50 år -
3/8/2005

Det, der i gamle dage hed De Gamles Hjem, men som i dag hedder Lokalcenter Kildevang, er lige så stille gået hen og blevet 50 år.
Fødselsdagen er foreløbigt fejret i stilhed. Det skete den 1.august 2005.
Dengang midt i halvtresserne, da historien starter, var det en kolossal udfordring for det daværende sogneråd at bygge hus til sognets gamle. Behovet var der absolut, men det var mange penge for den gamle Mårslet Kommune med bare 1.200 indbyggere.
I 1954 tog sognerådet alligevel beslutningen om at opføre De Gamles Hjem. Grunden blev købt af Borregården, og efter licitationen kostede det 251.511 kr. at bygge hjemmet. Den samlede pris blev i alt 330.000 kr., en svimlende sum i datidens penge.
De Gamles Hjem i Mårslet var beregnet for 20 beboere, der dagligt med alle fornødenheder, - pleje, kost, vask, varme o.s.v. blev budgetteret med 7.50 kr. om dagen.
Det første bestyrerpar for de gamle i Mårslet var diakon Johannes Raunkjær og hustru Paula, der kom fra Sdr. Felding. De fik foruden kost og fri bolig, også 550 kr. om måneden, samt to piger til hjælp i det daglige arbejde på hjemmet.
Ægteparret satte gennem deres virke tydelige spor på hjemmet, der fra alle sider fik det bedste skudsmål, det være sige fra beboerne og fra sognerådsmedlemmerne.
Johannes og Paula Raunkjær var i Mårslet i 14 år og blev i 1970 afløst af Keld og Rita Danielsen.
1970 var samtidig året, hvor den gamle Mårslet Kommune blev lagt ind under Århus.
I årene efter kommunesammenlægningen blev de skiftende beboere stadig mere plejekrævende, så antallet af medarbejdere øgedes gradvis.
I 1974 blev hjemmet udvidet med de to røde bygninger, med 8 beskyttede boliger, og samme år forlod Keld og Rita Danielsen De Gamles Hjem for at søge nye udfordringer.
I 1980 overtog Annalisa Enghild hjemmet som ny bestyrer, efter man året forinden gennemgået en større modernisering.
I 80'erne kom hjemmet officielt til at hedde Mårslet Plejehjem og Pensionistcenter, for siden i 1992 igen at skifte navn til, som det hedder nu, Lokalcenter Kildevang. Umiddelbart før navneskiftet var centeret udvidet med 6 gule blokke med tilsammen 25 ældreboliger.
Den nyeste udvidelse af det, der engang hed De Gamles Hjem, skete i 2002, hvor den nye bygning blev opført med 24 boliger i to etager, kaldet Kilden og Kvisten.

Kildevangs 50 jubilæum skal naturligvis ikke gå upåagtet hen. Man har valgt at flytte festlighederne
hen i september. Torsdag d. 22 september kommer rådmanden, Niels Erik Eskildsen, for sammen med beboerne, brugerråd, ledelse og indbudte gæster at afholde rigtig fødselsdagsfest.

KC