Vil du skrive leder til bladet?
6/8/2005

Sommerferien er ved at være forbi, og det gælder også for Mårslet-Bladet.

Har du indlæg eller stof til bladet, så er der deadline den 10.8. og alle er velkommen til at komme med indlæg i bladet.

Da bladet jo står uden fast redaktør, mangler vi nogen til at skrive lederen . Skulle der blandt byens borgere en nogen som har et aktuelt emne eller andet, som de mener er passende til lederen eller andet sted i bladet, er man meget velkommen til at sende det til Mårslet-Bladet på mailadressen indlaeg@maarslet-bladet.dk

email