Rønnaus træskulptur indvies
12/8/2005

Det er ikke med i det byfest-program, der netop er husstandsomdelt - alligevel får den officielle indvielse af Jørn Rønnaus træskulptur en fornem placering i byfesten. Det bliver nemlig den officielle afslutning på de fire dages arrangementer.
Jørn Rønnau, som har ført motorsaven, vil være til stede til den officielle indvielse af træskulpturen foran kirken søndag d. 21. august kl. 16. Han vil fortælle om tankerne bag og hvad man kan lægge i de forskellige symboler og den tekst, han har strøet ud over den gamle elme-stamme.

Skulpturen har været færdig i et par måneder. Før den tid stod den som stub et lille års tid. Den storm, der nedlagde den den gamle elm, for hen over landet i juni sidste sommer.
Træet stod netop på det sted , hvor byens ungdom i gamle dage havde deres naturlige mødested.
En idékonkurrence blev udskrevet nogle måneder efter stormen, og fællesrådet formand Anne Worm og musiker Ole Nørskov startede indsamlingen af penge til projektet med sang og musik - og fik med hjælp fra forskellige donorer indsamlet tilstrækkeligt med penge til at Jørn Rønnau ville påtage sig opgaven.

Alle Mårslet-borgere er velkomne til indvielsen. En god måde at slutte byfesten på.
Se hele det opdaterede program for byfesten ved at klikke på det understregede 'link'.
KC

link