Velhaver-ghetto
14/8/2005

Postnummer 8320 er i stigende grad en velhaverghetto. Folk får stadig flere penge mellem hænderne, her er mange børn og stadig færre ældre, og hovedparten har så vellønnede job, at vi for første gang sniger os op på, at halvdelen af husstandene har over 550.000 kr. i gennemsnitlig husstandsindtægt.
Det viser den årlige opgørelse "Nøgletal på postnumre" fra Danmarks Statistik.

Tallene viser samtidig, at Mårslet øger afstanden til sine nabobyer. Beder, som altid har været den by, der lå tættest på Mårslet, når man sammenlignede husstandsindtægter, er stadig tættest på. Men i Beder var den gennemsnitlige husstandsindtægt pr. 1.januar 2004 492.000 kr. Tranbjerg er længst fra med 451.000 kr.

En del af årsagen til den markant højere indtægt i Mårslet pr. husstand er, at vi ganske enkelt bor flere i husene. Næppe fordi vi bor tæt i små boliger - mere fordi området består af mange større familieboliger med mange børn og unge.
I Mårslet bor der 2,85 borger pr. bolig. I Beder og Solbjerg bor der 2,54, i Malling 2,49 og i Tranbjerg 2,41.

Hvis man ser på indtægten pr. borger over 15 år, vinder Beder som altid kapløbet.

Nogle år lå Mårslet i skarp konkurrence med Vejle Ø om at være det område i det vestlige Danmark, der havde den højeste gennemsnitlige husstandsindtægt.
Den sammenligning falder stadig oftere ud til Vejle Ø's fordel. I år er afstanden øget, så Vejle Ø nu fører med 5.000 kr. pr. husstand.

Af statistikken fremgår det også, at Mårslet er et markant yngre samfund end nabobyerne.

Læs selv de opdaterede tal på vedhæftede link.

link