En række trafik-initiativer
22/8/2005

Det kommunale vejkontor er på vej med en række initiativer i Mårslet. Men hvordan skal de prioriteres?
På basis af et møde i foråret er der udarbejdet et udkast til notat over trafikforholdene i Mårslet, hvori en række forslag til forbedringer opregnes.
Dette notat mødes en trafikgruppe under Fællesrådet med kommunens vejkontor om på onsdag.

De mange projekter finansieres bl.a. via byggemodningen af de to lokalplanområder i den sydlige del af Mårslet, samt ved det almindelige vejbudget.
Men midlerne rækker næppe lige så langt som ønskerne.

Hvis man tager fat i syd, medfører de to nye lokalplaner nogle helt konkrete projekter:

Notatet beskriver bl.a. en rundkørsel på Tandervej som adgangsvej til lokalplanområde 696. Det angives, at en sådan rundkørsel vil have en vis hastighedsdæmpende effekt på bilisternes videre færd ned gennem Mårslet.

På Mustrupvej laves der lidt om på vejføringen, således at knækket omdannes til et regulært t-kryds. Desuden er der tale om at lave et fortov på den sydlige del af Mustrupvej.

Ned ad Tandervej skal der etableres fortov fra den nye rundkørsel til den eksisterende busvendeplads, hvor cykelstien krydser Tandervej. Selve dette krydsningspunkt er der ønske om at sikre.
Busvendepladsen skal i øvrigt flyttes udad til det nye boligområde.

Længere nede ad Tandervej er der forslag om en minirundkørsel, hvor Bedervej går ud i Tandervej - et sted, hvor der i dag er meget dårlig oversigt især for dem, der fra det centrale Mårslet skal ud ad Bedervej.

I den centrale del af byen skal der ske ... et eller andet ...., er alle enige om. Man har bare ikke lagt sig fast på, hvad der vil være bedst.

Den samlede byudvikling ventes at ville generere 2.500 ekstra biler pr. døgn. Da alle veje ligesom i Rom går til det centrale Mårslet, er der altså tale om en ikke helt uvæsentlig ekstra-belastning på en vej, der dagligt krydses af mange lette trafikanter, og hvor der i dag både er stor trafik, høj hastighed og dårlig oversigt.

Blandt de muligheder, der nævnes i notatet, er:
1: At man indfører en generel hastighedsdæmpning i hele midtbyen - helt ned på 30 km / timen. I den øvrige by er der forslag om at etablere en generel hastighedsgrænse på 40 km / timen.
2: Der er fremsat forslag om en minirundkørsel i krydset Hørretvej / Obstrupvej, eller lysregulering af krydsningspunktet, dvs fodgængerfeltet.
3: Trafikaflastning af midtbyen. Blandt mulighederne er den vej, som de fleste ønsker sig i Mårslet: Den nye omfartsvej syd-vest om byen.
Desuden er der indkommet forslag om endnu mere omfartsvej - hele vejen rundt om det vestlige Mårslet.

Yderligere fire punkter, der handler om trafikken andre steder i by og område, diskuteres.
1: På Langballevej er der ønske om at hastighedsdæmpe, så man bedre kan krydse Langballevej der, hvor stien fra Visbjerg Hegn mødes med stien fra Langballevej.
2: Sikring af de lette trafikanter på Testrupvej.
3: Der er ønske om at få undersøgt, i hvor stort omfang byen - herunder Jelshøjvej - bruges som gennemfartsvej for bilister fra byerne syd for Mårslet.
4: På Oddervej er der igen forslag om at lave en lysregulering, hvor Hørretvej munder ud i Oddervej. I dag kan det være ganske svært at komme ud på Oddervej især i morgentimerne. Det menes at øge belastningen af Jelshøjvej yderligere.

Se de mange forslag tegnet ind på et kort på vedhæftede link.

link