Lokalplan sendt i udvalg -
25/8/2005

På byrådsmødet onsdag den 24. august blev Lokalplan 696 og Dispositionsplan for Mårslet sendt til udvalgsbehandling.
Derved får Fællesrådet mulighed for foretræde for Teknisk Udvalg.

Under den 23 minutter lange debat blev der bl.a. udtrykt bekymring for skolekapacitet, trafikudvikling og trafikafvikling. Et emne var fx, om der fysisk er plads til en skole, der ved 60 nye boliger om året vil vokse fra 31 til 42 klasser, samtidig med at der er behov for flere faglokaler og udvidelse af andre faciliteter.

Der blev rejst en del konkrete spørgsmål til Teknisk Udvalg, herunder også hvilke yderligere udbygninger, det handler om på skoleområdet.

Den til tider ret skarpe debat fik borgmesteren til at komme med en henstilling om at bevare det gode humør i byrådet.

Margrethe Bogner, socialdemokratisk medlem af byrådet og selv bosiddende i Hørret, kaldte den kommende udbygning af byen for en "mega-udbygning". Hun definerede trafikken som et af problemerne. Mårslet er, sagde hun, en stjerneby, hvor al trafik skal igennem den centrale by. Hun så frem til det trafikudspil, som rådmanden på området har lovet at give byrådet som beslutningsgrundlag i forbindelse med lokalplanen - det forelå ikke til mødet. Desuden konstaterede hun med tilfredshed, at Stadsarkitektens kontor indgår i arbejdet omkring problemerne i Mårslets midtby. Hun mente, der kunne være tendens til, at byrådet somme tider glemmer, at Århus Kommune også går uden for Ringgaden, og at Stadsarkitektens kontor havde en opgave at løfte i Mårslet, hvis centrale del hun sammenlignede med et torv i Østtyskland før murens fald!

Også Venstre-manden Ejgil Rahbek spurge han efter den gennemgang af vejforholdene, der var lovet.

Jørgen Skov, SF, rejste en diskussion om Mårslets bidrag til integrationen af flygtninge og indvandrere. Han brugte flere gange udtrykket rigmandsghetto og konstaterede, at hvis den enlige indvandrer, der er på Mårslet Skole, er en islænding, så var der stadig en opgave og kræfter til at løfte.

Sagen blev sendt i udvalg, selv om rådmand Poul B. Skou ikke var begejstret for det. Han mente, at lokalplanen havde taget tid nok, og at "Folk står med spaden og venter."
Han vurderede den plan, der forelå, som et fælles projekt mellem Fællesråd og bygherre. Han vurderede, at Fællesrådet synes, indstillingen "har fået en god vinkel". Og dem, der ikke synes det, burde læse papirerne i sagen igen!

Det fik Jørgen Skov (SF) til at advare om, at rådmanden var ved at kortslutte den demokratiske proces, hvis han ikke ville give folk lokalt mulighed for foretræde for teknisk udvalg.

Debatten indeholdt desuden kritiske vurderinger af Århus kommunes evne til styring af byudviklingstakten, til god brug af Århusmodellen for borgerinddragelse og til hensyn til den kollektive trafik ved planlægning af nye boligområder.

Lyt selv til det 23 minutter lange indlæg via vedhæftede link.

link