Fællesrådet i foretræde i går -
13/9/2005

Dispositionsplanen for Mårslet og lokalplan 696 blev den 12. september behandlet i Teknisk Udvalg under Århus Kommune og Mårslet Fællesråd havde søgt foretræde. Vi fremlagde vore synspunkter i en meget koncentreret form, men efterlod et mere uddybende, men dog koncentreret dokument, som følger sagen til den snarlige og sikkert endelige forelæggelse for byrådet.

Udvalgets medlemmer med Venstre-manden Niels Brøchner i spidsen spurgte uddybende og virkede i det hele taget meget interesserede i sagen. Nogen egentlig diskussion var der ikke tale om, det lægger formen slet ikke op til; men det var positivt at opleve den levende interesse for Mårslets fremtid.

Vi tog fra mødet med en forvisning om, at vore synspunkter i det mindste er blevet fremført på rette sted og på kvalificeret vis; men der er ingen tvivl om, at skal vi for alvor have afbødet virkningerne af den voldsomme udbygning i Mårslet, skal der tales meget mere med politikerne i fremtiden!

Læs det notat, som Fællesrådets notat afleverede til udvalget om udfordringerne for Mårslet, på vedhæftede link.

link