"Indstiller at planen godkendes " -
13/9/2005

Teknisk Udvalg vil indstille lokalplan 696 til godkendelse. Men derfor var det alligevel godt og vigtigt at have Fællesrådet i Mårslet til foretræde for byrådets tekniske udvalg, mener Margrethe Bogner, socialdemokratisk medlem af byrådet og selv en af de byrådspolitikere, der har sæde i teknisk udvalg.
Foretrædet har nemlig været med til at skærpe udvalgets fornemmelse for nogle af de store problemer, der er - rådmandens undladelsessynder på trafikområdet såvel som de rent lokale forhold omkring skole og trafik.
Det giver udvalget mulighed for at holde fast og blive ved med at rejse disse problemstillinger, indtil nogen forhåbentlig løser dem.
"Udvalget registrerer, at Mårslet er positiv over for udbygningen. Man vil godt! Men det er da en utilfredsstillende usikker situation at være i," erkender Margrethe Bogner.

I teknisk udvalg er der stor utilfredshed med, at rådmanden ikke som lovet har afklaret de trafikale problemer, den store udbygning af byen fører med sig. En redegørelse skulle have været klar for flere måneder siden.

Udvalget har ligeledes meget fokus på, at der ikke rigtig er sat nogen penge af til trafikløsningerne.

Blandt udvalgets muligheder er, at lokalplan 698 snart skal til godkendelse i byrådet også. I den forbindelse kan teknisk udvalg rejse de samme diskussioner påny over for rådmanden, hvis de ikke er blevet belyst tilstrækkeligt inden.
"Men forhåbentlig har han oppet sig inden da," som Margrethe Bogner udtrykker det.

Skolen og idrættens situation har ligeledes teknisk udvalgs opmærksomhed, selv om begge områder hører hjemme i andre forvaltninger. Fællesrådets foretræde øgede således opmærksomheden på den trængte situation, man er i mht fritidsfaciliteter, og mht skolen overvejer udvalget at foranledige en midtvejsprognose, så teknisk udvalg og skoleforvaltning kan følge skolens situation nøjere og dermed reagere hurtigere, end hvis basis alene er én årlig prognose, der baserer sig på de tal, man indsamler hvert år i august / september.