Lokalplan 696 på byrådets bord
19/9/2005

Lokalplan 696 og dispositionsplanen for kommende byudvikling i Mårslet er på byrådets dagsorden til mødet onsdag d. 21.
Den store mængde papir, sagen har udviklet sig til, munder ud i én ting: Nu vedtages planen.
Det eneste nye i sagen er referatet fra det møde i teknisk udvalg, hvor repræsentanter for Fællesrådet havde foretræde sidste mandag.
Læs det via vedhæftede link.
I referatet hedder det bl.a., at det er ærgerligt, at forhandlingerne med Fællesrådet om trafikdelen endnu ikke er afsluttet, og at det er problematisk, fordi rådmanden havde lovet, at det skulle være i orden, inden lokalplanen blev vedtaget.

Det hedder desuden, at "Et enigt udvalg tilkendegav, at området generelt trænger til en omfartsvej."

link