Lokalplan 698 i byrådet
2/10/2005

Onsdag har byrådet endnu en gang boligudbygningen af Mårslet på dagsordenen. Denne gang er det dog lokalplan 698, der er på bordet. Den fremsendes til byrådets godkendelse - men Margrethe Bogner, socialdemokratisk medlem af byrådet, selv bosiddende i Hørret, oplyser, at planen "går i udvalg", som det hedder, med henblik på afklaring af en række spørgsmål.

Teknisk udvalg vil således endnu en gang spørge ind til skolekapaciteten, når byen udbygges så voldsomt. På det møde for halvanden uge siden, hvor lokalplan 696 blev vedtaget, luftede skolerådmanden muligheden for en "indskolings-skole" - en slags skole nr. to. Er det meningen, at man i Mårslet skal have en sådan, vil Teknisk Udvalg gerne vide.
I tilknytning til skolekapaciteten vil også skoleprognoserne blive vendt påny.

Endnu er der heller ikke en afklaring på de store kapacitetsproblemer på vejene, udbygningen medfører. Dem vil Teknisk Udvalg spørge ind til. En udvikling på dette felt kan dog ventes snarest. Der er nemlig indkaldt til et møde 13. oktober mellem kommunen og en til lejligheden nedsat trafikgruppe.

Teknisk Udvalg vil ligeledes spørge til kapaciteten på daginstitutionerne.

Og så vil udvalget søge afklaring på, hvorvidt Fællesrådet - som antydet i indstillingen - er indforstået med, at lokalplanen fysisk udformes, så der alligevel skal dispenseres fra åbeskyttelseslinjen på de 150 meter. En del af byggefelterne på forslaget ligger kun 125 meter fra Giber Å.

link