Lokalplan fulgt af bombe -
23/9/2005

Lokalplan 696 og dispositionsplanen, der beskriver den overordnede udvikling for Mårslet, blev vedtaget på byrådets møde onsdag. Det betyder, at de mennesker, der skal bygge og bo i området "kan få spaden i jorden", som rådmand Poul B. Skou udtrykte sig på et byrådsmøde for en måneds tid siden.
Men ro i lokalsamfundet er der ikke just skabt.
Skolerådmanden benyttede sidstebehandlingen af sagen til at kaste, hvad man næsten kun kan betegne som en bombe i lokalsamfundet.
Der er blevet rejst mange spørgsmål både vedr. Mårslet Skoles kapacitet og vedr. skolekapacitet generelt, når man bygger så mange nye boliger, som kommunen gør lige nu.
Som svar på disse spørgsmål lovede skolerådmanden et notat om skoleudviklingen generelt. Han fortalte kort, at det principielle i dette notat vil blive, at man i de lokalsamfund, hvor skolerne "er store nok i forvejen", som han kalder det, starter med at bygge en skole mere et andet sted i lokalsamfundet - fx til indskolingen. Og at man på sigt, hvis der viser sig børn nok til et varigt behov, udvider denne nye lilleskole, så lokalsamfundet får to skoler.
Det er et udviklingsspor, som nogen i Mårslet - de, der synes, at skolen allerede er rigelig stor - sikkert vil tage til sig med stor begejstring. Mens andre givetvis vil afvise det pure med henvisning til, at det er en væsentlig kvalitet for såvel skole som lokalsamfund at have alle børn samlet på én skole.
Skolebestyrelsens formand, Erling Sørensen, mener, at det er mildt at kalde den nye udvikling i sagen for "en bombe", og han forstår ikke, hvorfra idéen kommer:
"Der er ingen, der har talt om to skoler før, og jeg mener helt klart, at vi i Mårslet ikke ønsker to skoler, men vil fastholde én. Den eneste anden vinkel på sagen, der har været diskuteret indtil nu, har omhandlet skoledistriktet, hvor man er blevet enige om, at Mårslet Skole har et naturligt afgrænset skoledistrikt, og at man derfor ikke kan løse skolens problemer ved at sende nogle børn i yderområderne til andre skoler.
Det er meget overraskende - og det løser i øvrigt heller ikke de øvrige problemer, vi har på skolen vedr. faglokaler, mediatek osv.," siger Erling Sørensen.
Skolebestyrelsen har møde tirsdag, og Erling Sørensen vil forsøge at danne sig et overblik over den drejning, sagen har taget, inden da.

Lokalplanen 696 og dispositionsplanen blev i øvrigt fulgt til dørs af knubbede ord fra både Poul B. Skou og Margrethe Bogner, bosiddende i Hørret og socialdemokratisk medlem af byrådet. Margrethe Bogner fremførte ganske kort teknisk udvalgs betænkeligheder vedr. planen: (1) Skolekapaciteten. (2) At der ikke er fundet en løsning vedr. trafikken i midtbyen. (3) At teknisk udvalg er lige så bekymret som Fællesrådet i Mårslet for samtidigheden i løsningen af problemerne.(4) At udvalget er "frygtelig enig" med Fællesrådet i, at vi mangler en omfartsvej syd-vest om byen.
Hvorpå Poul B. Skou gjorde gældende, at Socialdemokratiet ikke i det budget, der snart kommer til 2.-behandling i byrådet, har afsat én krone ekstra til bedre samtidighed på skole- og vejområdet.

Lyt selv til byrådets korte behandling af sagen (2 minutter) via vedhæftede link.

link