Forsinket sti til Bedervej.
27/9/2005

Den nye sti, der skal forbinde asfaltstien bag stationen med Bedervej, er forsinket påny.
Den er programsat i flere omgange, men er hver gang løbet ind i forsinkelser - tidligere fordi Vejkontoret ganske enkelt ikke var nået så langt i bunkerne, denne gang fordi det har været vanskeligt at få fat i og etableret aftaler med den grundejer, der skal lægge jord til.
Det er nu sket, og projektet er gået i gang på den måde, at kommunen pt har et geoteknisk firma til at finde ud af, hvordan jordbunden er det sted, der hvor stien skal krydse åen. Det er ved den ene af de broer, der hører til de såkaldte trampestier.
Den nye bro kan næppe nå at blive færdig, inden jorden bliver for fugtig at arbejde med. Derfor ventes projektet først fuldført til foråret, fortæller Anne-Lisbeth Sørensen, Århus Kommune Vejkontor.

Asfaltstien ud til Bedervej skal på sigt gøre det muligt at køre på en sikker cykelrute helt fra Tranbjerg ud til kysten.
Den sti, der sidste år blev åbnet mellem Tranbjerg og Mårslet, hører til i samme system.