Demokrati for alle pengene -
29/9/2005

Elevrådet på Mårslet Skole har "indflydelse for alle pengene".
Før sommeren besluttede skolebestyrelsen at tage et ordentligt ryk i det projekt, der ganske langsomt er ved at give skolen en ny legeplads.
A-huset med skolens mindste børn har fået en lang række ting opført i samarbejde med SFO. SFO og skolens A-hus deler legeplads.
C-huset fik et enkelt klatrestativ for større børn for godt et års tid siden.
Det har knebet meget mere med B-huset, der huser skolens ældste årgange. Det primære projekt her - et skaterområde - er ret dyrt, og de midler, skolen kunne skaffe, rakte ikke hertil.
I stedet for blot selv at vælge, hvad pengene så skulle bruges til, gik skolebestyrelsen til elevrådet og bad elevrepræsentanterne herfra diskutere ude i klasserne, hvad de 100.000 kr., der var til rådighed, så skulle anvendes på.
Det var eleverne helt enige om. Konklusionen blev entydigt, at små som store børn gerne så en lille lund etableret mellem skolens nordligste lokaler og Testrupvej - altså længst muligt væk fra kontoret. Samt det såkaldte motoriske landskab mellem ungdoms- og C-huset. Dette område skal omdannes til et varieret bakkelandskab, hvor man både kan klatre og balancere på bomme og i net. På en bakkeskråning ud mod sportspladsen etableres siddepladser.
Se det motoriske landskab i tegning på dette link:
link

Arbejdet viste sig umiddelbart efter elevrådets beslutning at blive dyrere end forventet, fordi der skal bringes en del jord til. Det forsøger skolebestyrelsen at finde ud af at billiggøre, måske i samarbejde med til lejligheden indkaldte forældre.

Det motoriske landskab opføres i år, den lille lund enten i år eller tidligt i foråret.
Se den lille lund på dette link:
link