Byfest i bakspejlet -
28/9/2005

En række af aktørerne bag august måneds byfest har været samlet til et evalueringsmøde for at vurdere, både hvad der gik godt og hvad der gik mindre godt - og dermed også udstikke ønsker til næste års fest.
Arrangørerne er langt hen ad vejen tilfredse med det store fremmøde og glæder sig bl.a. over en flot optakt i form af et flot husstandsomdelt program.
Blandt de tilfredse arrangører er Fodboldens Venner, der trak 150 gæster til bankospil, lokalhistorisk byvandring, der fik 56 mennesker af huse - og friluftsgudstjenesten søndag formiddag med 200 deltagere.
Tilsammen har langt over 1.000 mennesker deltaget i løb, vandretur bal, taverna, gudstjeneste eller banko mv.
Dertil skal lægges alle de mennesker, der "bare" gæster aktiviteter som lørdagens kræmmermarked - og de forældre, der traditionen tro stiller op til torsdagens gadeløb for børn.
Kun et par enkelte arrangementer har været ramt af for få besøgende. Det gælder bl.a. søndagens petanque og stavgang. Sidstnævnte blev ramt af et uheldigt sammefald med en af byfestens andre nyskabelser, motionsløbet.

Byfesten er skruet således sammen, at de enkelte aktører hver især råder over det overskud, de henter hjem på byfesten. Langt de fleste melder om gode overskud. Dermed er interessen allerede i orden for næste års byfest.