Venneforening i nød -
10/10/2005

Kildevangs Venneforening, som er en støtteforening for lokalcentret, er her få dage før generalforsamlingen i fare for at gå helt kaput, angiveligt fordi det er svært at få nogen til at påtage sig tillidshverv i den fem personer store bestyrelse.
Formanden gennem adskillige år, Inge Poulsen, har bebudet sin afgang, og andre har antydet, at de måske også trækker sig.
Forespørgsler rundt i medlemsskaren har ikke givet resultat, så hvis ingen erklære sig villig til at gå ind i arbejdet med at støtte beboerne på Kildevang, må man konstatere, at Venneforeningen reelt ophører med at eksistere. Det vil være særdeles beklageligt, særligt nu hvor man nok må indstille sig på, at der også på Kildevang skal skæres og spares de kommende år, set i lyset af Århus Kommunes forudsagte millionsunderskud på budgettet.
Venneforeningens generalforsamling afholdes tirsdag 18. oktober kl. 19.30, naturligvis på Kildevang.
KC

link