Borgermøde med Poul B. Skou
13/10/2005

Poul B. Skou, rådmand for magistratens anden afdeling, kommer til Mårslet 24. oktober. Da processen med lokalplaner og dispositionsplaner i forsommeren var allermest låst fast, lovede han selv at forklare sig over for borgerne i Mårslet. Det er det løfte, der bliver indfriet nu.

Mange borgere vil givetvis have brug for at få luft. Men der er også en lang række konstruktive spørgsmål, man kan bruge lejligheden til at få svar på.

Poul B. Skou har lovet Fællesrådet, at han vil have nogle forslag med til, hvorledes kommunen vil imødekomme
mårsletternes forbehold mod udbygningen. De går bl.a. på "samtidighed" med hensyn til trafik, skole og institutioner.

Poul B. Skou vil således med stor sikkerhed blive spurgt om, hvordan man skal løse de problemer, der opstår i forlængelse af, at byrådet ikke kan nå at få nogle fuldgyldige prognoser, inden man skal vedtage den sidste af de to lokalplaner, der har været i spil hen over 2005.

Trafikken er lige så uafklaret - både mht den store belastning i midtbyen og mht aflastning via en ny vej sydvest om byen. Arbejdet med planlægningen er temmelig forsinket, så byrådet når heller ikke på det område at få det fulde overblik over konsekvenserne af udbygningen, inden man vedtager lokalplan nr. 698. Hvad er konsekvensen af det forsinkede overblik, og hvordan og hvornår bliver der økonomi til at få løst problemerne? De spørgsmål vil den ansvarlige rådmand uden tvivl få stillet.

Mødet finder sted 24. oktober i skolens kantine. Der indledes kl. 19.30. Læs indkaldelsen på vedhæftede link.

link