Stort behov for ny institution -
23/10/2005

Det er hverken enkelt eller billigt at udbygge et lokalsamfund så voldsomt som det, Århus Kommune pt har gang i i Mårslet.
Blandt mange andre ting skal der udbygges veje, og der skal udbygges skole.
Men nu viser nye tal over kapaciteten på børnepasningsområdet, at den også er helt gal her. Mårslet står med et akut, udækket pasningsbehov samt et endnu større pasningsbehov på sigt.

"Der skal så hurtigt som muligt påbegyndes byggeri af en ny institution i Mårslet på én af de i alt fire institutioner, der er indlagt i lokalplanerne for området."
Det er et af de primære budskaber, som Fællesrådet lægger frem for Teknisk Udvalg på foretrædet mandag.
Senere på samme mandag er der borgermøde om udbygningerne med rådmand Poul B. Skou på skolen. Sagen vil givetvis blive diskuteret her også.

Lægger man antallet af institutionspladser i Mårslet sammen, er der i alt 46 vuggestuepladser, 192 børnehavepladser samt 52 dagplejepladser. Samlet kan der altså tilbydes pasning til 290 børn 0-6 år.
En akut mangel på pasningstilbud i Mårslet har foranlediget, at Magistratens 1. afdeling har besluttet at lave en angiveligt midlertidig opnormering på i alt 28 pladser. Derved kommer antallet af pladser p.t. op på i alt 318.
"Opnormeringen er en problematisk belastning af institutionerne - og med en klar kvalitetsmæssig forringelse af pasningstilbuddene til følge," hedder det videre i brev fra Fællesrådet til Teknisk Udvalg.

Men efter opnormeringen står 24 børn stadig på venteliste til en daginstitution i Mårslet.
"Herudover kan det bemærkes, at der i alt bor 373 børn i alderen 0-6 år i Mårslet. Det er derfor rimeligt at antage, at der allerede i dag er børn, der passes udenfor byen, og som ikke optræder på ventelisterne.
Sammenlægges alene tallene for henholdsvis opnormeringen (28 børn) og ventelisten (24 børn), ser det ud til, at der allerede nu er grundlag for en ny institution i byen. Hertil kommer naturligvis, at man i de kommende år regner med en boligudbygning med 40-60 boliger/år (jf. brev til Mårslet Fællesråd dateret 21. juni 2005 fra Magistratens 2. afdeling, side 2). En meget stor del af disse huse vil blive beboet af småbørnsfamilier. Dette skærper blot behov for en ny institution nu," hedder det til Teknisk Udvalg.

Kommunens prognoser på området er mangelfulde. De viser et merpasningsbehov på kun i alt 9 børnehavepladser pr. 1. januar 2008 sammenlignet med 1. januar 2005!

Foretrædet for Teknisk Udvalg vil i øvrigt især fokusere på den afvisende holdning, byen har over for en skole nr. 2.