Mårslet Skole i top -
2/11/2005

En god årgang, ambitiøse børn, dygtige og engagerede medarbejdere, en udviklingsorienteret skole, god forældreopbakning både til det enkelte barn og til skolen som helhed, tidlig indsats....
Skoleleder Bodil Hvid ser mange grunde til, at Mårslet Skole i går nåede helt til tops ikke bare i den lokale sammenligning af folkeskolerne, men også nationalt.

Karaktergennemsnittet for 9. årgang blev for alle fag på 8,7.
Der er 51 folkeskoler i Århus Kommune. Blandt disse ligger Mårslet Skole som nr. 1.
Der er 1748 folkeskoler i hele landet. Blandt disse ligger Mårslet Skole som nr. 45.
Lokalt overgår kun den private Forældreskolen Mårslet Skole. Den har også 8,7 i gennemsnit for alle fag, men slår Mårslet Skole længere ude på decimalerne.

Skoleleder Bodil Hvid fremhæver betydningen af at være i en god spiral og at der bliver fortalt positiv historier om Mårslet Skole. Det glæder hun sig over.
Men selv om det er dejligt at klare sig godt, så er det ikke et mål at ligge nr. 1.
"Tallene vil svinge fra år til år, men vi ser sådan på det, at de udtrykker, at vi i hvert fald ikke misrøgter den talentmasse, vi har til rådighed. "

Tysk er et af de fag, hvor Mårslet Skole traditionelt klarer sig meget flot i forhold til andre skoler. Det kædes normalt sammen med, at skolen har et udvekslingssamarbejde med den tyske by Winnenden.
Tysk-karakteren blev 9,1 på Mårslet Skole i år. Blandt folkeskolerne i Århus i øvrigt er den 7,8.

Læs tallene for Mårslet Skole de sidste seks år på vedhæftede link. Her har du også mulighed for at vælge andre skoler og at stille tallene op til andre sammenligninger.

link