Tosprogede børn til Mårslet -
2/11/2005

Mårslet Skole skal måske allerede fra nytår i gang med en ny opgave.
En ny lov om udvidet adgang til at fordele tosprogede børn til andre skoler end distriktsskolerne er på vej igennem Folketinget. Århus Kommune er klar til at implementere den med det samme.
Konsekvensen er, at alle tosprogede børn skal sprogscreenes ved indskrivning til skole, ved skoleskift i kommunen og ved tilflytning fra anden kommune.
De to-sprogede børn, som har "et ikke uvæsentligt behov for dansk som andetsprog", som det hedder, fordeles efter denne nye lov til skoler, der kun har få tosprogede børn.
Integrationsopgaven bliver hermed et fælles ansvar for alle 51 skoler i Århus Kommune.

I dag er der kun syv tosprogede børn på skolen.
Mårslet Skole er dermed også en af de skoler, der formentlig vil stå forrest til at få børn placeret efter den nye lov.

Placeringen på fx Mårslet Skole vil ske både med og imod forældrenes ønsker.
I de tilfælde, hvor skoleplaceringerne sker mod forældrenes ønske, vil det kunne påvirke barnets udbytte af undervisningen utilsigtet.
Det vil fx kunne få negativ indflydelse på skole-hjemsamarbejdet og på elevernes deltagelse i fritidsaktiviteter.
Den kommende Børn- og Ungemagistratsafdeling vil i samarbejde med skolerne finde ud af, hvordan man løser det.

Mårset Skole stiller sig positivt over for den nye udfordring. Det hedder i en udtalelse fra skolebestyrelsen, at det er skolens opfattelse, at opgaven vil kunne berige begge parter, både eleverne på Mårslet Skole og de elever, der kommer til skolen.

For at opgaven kan blive løst til alles bedste pointerer skolebestyrelsen, at de pædagogiske personale skal have den fornødne videreuddannelse.

Skoleleder Bodil Hvid supplerer:
"Det er en opgave, der er ny, men vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at give disse børn en god skole. Der er nogle praktiske vanskeligheder forbundet med det, men jeg er sikker på, at vi vil have et godt miljø at tilbyde. De vil jo lynhurtigt lære dansk på en skole som vores.."

Samtidig appellerer hun til både børn og forældre om at gå til det med åbenhed, engagement og overbærenhed. Måske vil der blandt de nye børn være nogen, der har andre vanskeligheder med sig, end det vi er vant til at møde.

I praksis kan de nye elever kun komme ind i de klasser, der har færrest elever. Fordi der skal være plads til tilflytning til området, må man ikke "fylde op" til mere end hvad der svarer til 24 elever i gennemsnit i årgangens klasser.
Mange af Mårslet Skoles klasser har allerede mere end 24 elever i gennemsnit på årgangen.
Derfor er den nuværende 1. klasse samt kommende årgange blandt de få realistiske bud på, hvor de nye børn kan komme til.

Skoleleder Bodil Hvid anser det ikke for realistisk, at der vil komme mere end 20-30 børn til skolen som maksimum - "og de vil næppe komme på én gang," mener hun. Men i princippet kan de komme fra 1. januar, hvis ellers loven vedtages som planlagt.