Lokalplan 698 til godkendelse
2/11/2005

Lokalplan 698 er til endelig godkendelse i byrådet i aften.
Dermed er der dømt vinterdvale i Fællesrådet, som bag sig lægger et par hårde sæsoner med en lang række møder omkring alle de udfordringer, den nye udbygning i lokalplanområderne 696 og 698 fører med sig.
Til gengæld har Fællesrådet sat meget tydelige aftryk både på de to lokalplaner og på den mere overordnede planlægningsproces i Århus Kommune.

Lokalplan 698, aftenens debatemne på byrådets møde, giver således i dag kun mulighed for op til 180 boliger. Fra starten var det meningen, at der skulle kunne ligge op til 260.
Det er også Fællesrådets fortjeneste, at boligerne er kommet længere væk fra åen end det, de var planlagt fra starten af.

Siden planlægningen af de to områder 696 og 698 startede i november 2002 er der afholdt tre borgermøder. Fællesrådet har været i foretræde for Teknisk Udvalg to gange - læs referatet fra det sidste på vedhæftede link.
Fællesrådet har desuden haft de to lokalplaner og den tilhørende dispositonsplan på dagsordenen på de ordinære møder et utal af gange.
Der er indsamlet og overdraget underskrifter mod den måde, kommunen har forvaltet planlægningen på.
Desuden er der diskuteret særlige "hjørner" af udbygningens konsekvenser i forskellige andre fora - altsammen koordineret via Fællesrådet.

En del af de nye boliger i område 698 er rækkehuse, hvoraf nogle netop er sat til salg.
Andre dobbelt- og rækkehuse - de, der kommer tættest på åen - vil følge inden for en måneds tid.
Områdets parcelhuse er alle solgt.

link