Fællesrådet lærer fra sig -
14/11/2005

Hvordan bliver det at være et lille samfund i en stor kommune? Hvordan gør man sig gældende?
De spørgsmål tumler man med i rigtig mange små bysamfund i denne tid, forud for kommunesammenlægningen.
Et af disse mindre lokalsamfund, Sorring i Gjern Kommune, lægger i næste uge hus- og hjerterum til en såkaldt lokalrådsworkshop, som handler om udviklng af demokratiet i den nye Ny Silkeborg Kommune.
Hertil er Fællesrådet i Mårslet ved dets formand, Keld Schmidt-Møller, inviteret for at fortælle om de erfaringer, man har gjort sig her. Århus Kommune er en af de storkommuner, der har længst tradition for Fællesrådsarbejde. Mårslet er et forholdsvis aktivt bysamfund heri.

Workshoppen finder sted i Sorring lørdag d. 19. november. Ud over Keld Schmidt-Møller deltager kommuneforsker og lektor Søren Serritzlew, der skal tale om nærdemokratiets vilkår, muligheder og udfordringer i det nye kommunale Danmark.
Efter de to gæsters oplæg går man videre med diskussion af lokale erfaringer.