Ny hjemmeside til skolen
18/11/2005

Det har ikke just været nemt at få skolens kommunikation bragt ud i cyberspace. Men efter et langt og sejt træk er en helt ny hjemmeside netop blevet lanceret. Den åbner for en langt mere effektiv kommunikation mellem skole og hjem.

Skoleportalen har været længe undervejs, blandt andet fordi den tog en stor tur omkring et indholdssystem, som blev skrottet, netop som en del skoler var færdige med at fylde det med oplysninger. Det "faldt", fordi det var alt for langsommeligt og besværligt at arbejde med.

Det nye system er blevet bygget op siden sommerferien, og det er nemt og hurtigt at have med at gøre, fortæller en begejstret souschef, Kurt Iversen.

Det nye system har fire elementer. Der er en skoleportal, der vender udad mod samfundet omkring skolen. Der er et lærerintra. Et elevintra. Og et forældreintra. Alle tre intra-net fungerer med log-on, således at kommunikationen er beskyttet. Kun selve skoleporten og de generelle oplysninger er offentlige.
Lærerintra kører allerede. Kurt Iversen anslår, at 50 % af lærerne bruger systemet dagligt. "Det er virkelig i vækst," mener han.

En af det nye systems forcer er, at det kan kommunikere med de databaser, skolen har i forhold til fx skemalægning og elev- og personaleadministration.
Med det nye system kan lærerne fx sidde hjemme og se, hvem der skal være vikar hvor, og fraværende lærere kan lægge en plan ind på systemet for, hvad en vikar skal beskæftige børnene med i bestemte timer.

En anden stor ting - som var håbløst svært i det nu skrottede system - er dokumenthåndtering, dvs det at overføre dokumenter fra ens egen computer til intra-nettet.
Letheden er en helt uomgængelig faktor, hvis man skal have nettet i brug i dagligdagen.

Senest til januar kommer forældrene på deres del af det nye system. De vil fx kunne se, hvornår det er det, at Lille Peter får fri om onsdagen. Hvad den skemaændring, der skal gælde de næste to uger, består af. Hvornår det var, der skulle være forældresamtaler. Og hvordan Lille Peters færdige webpræsentation af det tema, han har arbejdet med i projektugen, kom til at se ud.

Elevernes intranet har en særlig webadresse. De skal også logge ind med brugernavn og password og kan herefter lave logbøger på nettet, skrive portefølje, se skemaændringer og aktiviteter, samt udgive opgaver.

Kurt Iversen regner med, at man vil bringe emnet op på forårets forældremøder med henblik på at fastsætte nogle målsætninger for de enkelte klassers brug af systemet.
"Nogen vil givetvis vælge en hurtig start, andre vil gå på mere langsomt," mener souschefen.

Senere følger bestræbelser på at få skolens "maskinpark" til at fungere mere optimalt.

Se den nye hjemmeside på vedhæftede link.

link