Bogner inde, Dybvad ude -
19/11/2005

Socialdemokraten Margrethe Bogner og Venstremanden Ivan Dybvad fik næsten lige mange personlige stemmer på deres fælles hjemmebane, Mårslet.
Men Margrethe Bogner er kendt i hele kommunen for sin arbejdsindsats igennem 12 år i byrådet, hvor imod Ivan Dybvad er ny i denne sammenhæng.
Derfor fik hun 553 personlige stemmer fra borgere uden for Mårslet. Ivad Dybvad kun fik 94.
Og derfor endte slaget med, at han ikke fik nok stemmer til at komme i byrådet. Det gjorde hun - og som den socialdemokrat i det nye byråd, der fik fjerde-flest personlige stemmer, sigter hun endda mod både at kunne bevare sin post i teknisk udvalg, hvor hun er vigtig at have for Mårslet, og at kunne sætte sig på formandsposten i den nye supermagistrat, børn & unge-magistraten.
Denne kan ellers forventes at blive en slags øretævernes holdeplads. Kommunen står foran store besparelser, og børn & ungemagistraten kommer til at sidde med halvdelen af kommunens budget og halvdelen af kommunens ansatte. Derfor er det næsten utænkeligt, at udvalget undgår at skulle spare i den kommende byrådsperiode.

Om Margrethe Bogners ønske om formansposten går i opfyldelse ved hun først i midten af næste uge.

Margrethe Bogner hæfter sig i øvrigt ved, at der er blevet valgt flere politikere ind med lokale tilhørsforhold i Århus Syd.
Se Margrethe Bogners hjemmeside på link

Ivan Dybvad blev ikke valgt ind, selv om det var tæt på. Den Venstre-mand, der kom ind på det sidste mandat, fik 315 personlige stemmer i alt. Ivan Dybvad fik som nævnt 250.
Ivan Dybvad tabte på hjemmebanen, mener han selv.
Ejgil Rahbek, ham med de 315 personlige stemmer, fik 286 stemmer i sit lokalområde - 26 % af de V-stemmer, der blev afgivet i hans område. Ivan Dybvad fik kun 16 % af stemmerne på V i hans lokalområde.
"Jeg har i al beskedenhed været med til at skaffe en del penge til Mårslet, men jeg har fokuseret mit arbejde mere på DGI i de seneste år, og man bliver hurtigt glemt. Jeg trak det korteste strå denne gang, men der er tid til at vinde et nyt slag."

Ivan Dybvad pointerer i øvrigt, at det ikke var Mårslet-nettet, der gav ham adresserne på alle de 280 borgere, han sendte en mail ud til i søndags med opfordring om at støtte ham til valget. 10 borgere blev så pikerede, at de efterfølgende har taget deres mailadresser af listen "folk i byen", hvorfra Ivan Dybvad har hentet adresserne:
"Jeg har gjort det på den hårde måde og siddet og klikket mig frem til de 280 adresser. Jeg kunne også have skrevet et brev og have cyklet rundt i byen med det. At blive så stødt, at man tager sin mailadresse af - det svarer til, at man går ud og graver sin postkasse op, hvis der kommer et brev, som man ikke gider have. Det er jeg kold over for. Hvis jeg havde overtrådt lovgivningen, var det naturligvis noget helt andet, men det, jeg har gjort, er naturligvis fuldt lovligt, og jeg tror, der bliver meget mere af det i den næste valgkamp. Jeg var bare lidt tidligt på den."

Se Ivan Dybvads hjemmeside på vedhæftede link.

link