101 børn kan starte på skolen
28/11/2005

101 børn er nu registreret som potentielle elever til kommende børnehaveklasse.
Det er 15 flere end sidste år på samme tid.
Børnene fordeler sig med 78 børn fra 2000 - næsten ligevægt af piger og drenge - og 23 børn fra 1999 - 1/3 af disse er piger, 2/3 er drenge.

Næppe alle 101 børn vil starte. Forældrene lytter meget til den rådgivning, de får af institutionernes pædagoger, og den betyder, at nogle vil udskyde skolestarten et år, for at børnene bliver mere skoleparate.
Skoleleder Bodil Hvid vurderer, at det vil være realistisk, at mellem 78 og 85 børn starter.
I år er der 75 i de tre børnehaveklasser.

Som noget nyt vil skolen muligvis få tilført et antal tosprogede børn, som man vil køre til bl.a. Mårslet Skole for at få børnene ud i mere danske miljøer. Konsekvenserne af det kender skolen endnu ikke, men på sidste uges orienteringsmøde på skolen blev muligheden meget positivt modtaget hos de tilstedeværende.

Det er kun 2. gang i skolens historie, at man står foran at oprette fire klasser ved skolestart. Nuværende 7. årgang startede også som fire klasser, men blev lagt sammen til tre efter 3. klasse.
Siden da har skolen valgt kun at oprette tre klasser pr. årgang - bl.a. fordi der i forvejen er vandreklasser, og fordi hele indskolingssystemet er bygget op over et samarbejde, der passer til tre spor.
Nuværende 1. årgang har fire klasser, men årgangen startede som 3 børnehaveklasser.

Den formelle indskrivning finder sted:
Tirsdag den 3. januar 2006, kl. 16.00 - 19.00.
Onsdag den 4. januar 2006, kl. 16.00 - 19.00.

Torsdag den 1. juni 2006 modtages de nye klassr til et åbent hus-arrangement på skolen. Det er første gang, de nye børnegrupper møder hinanden, og det er traditionelt en stor dag for både forældre og børn.
Første skoledag er torsdag den 17. aug. 2006. De øvrige børn på skolen har første skoledag mandag d. 14. august.

link