Meget gennemkørende trafik
5/12/2005

Selv om det kan være svært at komme til i Mårslet især i morgentimerne, kan det stadig være lettere for eksempelvis folk fra Beder, Malling og Odder at køre igennem Mårslet end at tage Oddervej og Ringvej Syd.
Det er noget, man i Mårslet længe har haft mistanke om - og nu er der syn for sagn.
Vejkontoret har nemlig plottet de sidste tal ind i en såkaldt gennemkørselsanalyse, som blev gennemført i august.
Den viser blandt mange andre ting, at 50 % af de biler, der denne morgen færdedes på Bedervej ved tællestedet, kørte direkte igennem Mårslet. Mens 54 % af de 283 biler, der blev talt på Tandervej i byens sydlige udkant, kørte eller var kørt direkte igennem byen.

Se analysen selv på vedhæftede link.
Analysen skal læses således, at det røde tal angiver den procentdel af bilerne på tællestedet, der inden for et mindre tidsrum blev registreret ved et af de andre tællesteder også. Med andre ord den procentdel af bilerne, der er kørt direkte igennem.
Det blå tal angiver det samlede antal biler, 'biler ind' og 'biler ud' lagt sammen, på det pågældende sted i de to tidsrum tilsammen.
Der blev talt d. 24. august i tidsrummet 7.30-9.00 og samme dag 15.30-17.00.

Analysen viser meget høje gennemkørselsprocenter for Tandervej, Bedervej og Nymarksvej. Over 50 % af de biler, der kørte her i de to tidsrum, er kørt direkte igennem byen.

Mustrupvej, Testrupvej, Obstrupvej og Langballevej placerer sig i gruppe to med gennemkørselsprocenter i 30'erne.

Laveste gennemkørselsprocenter har Jelshøjvej og Hørretvej.

Omvendt kan man registrere meget høje trafiktal for især Obstrupvej og Jelshøjvej - i mindre grad Hørretvej. Udtrykket "i mindre grad" skal dog stilles i forhold til, at Hørretvej faktisk er den eneste af de tre nævnte veje, der har en vis kapacitet. Især Jelshøjvej er en lille, dårlig vej.

De meget høje trafiktal for disse tre veje kombineret med lidt lavere gennemkørselsprocenter kan tolkes således, at det er Mårsletterne selv, der kører hjemmefra på dette tidspunkt ad disse veje.

Analysen hører til den samlede trafikplan, der skal følge i forlængelse af den store udbygning af byen. Planen ventes færdig til diskussion med Fællesrådet enten lige før eller lige efter jul.

link