Brugerråd på plads -
6/12/2005

Ved valget til brugerrådet på Lokalcenter Kildevang 1. november blev ni personer valgt, den sidste endda ved lodtrækning.
Nu har det nyvalgte brugerråd konstitueret sig ved et møde 5. december - og det blev som ventet ved det gammelkendte.

Formand blev årets mårsletter, Hanne Torp. Næstformand blev Hugo Kristensen. Som kasserer fortsætter Henry Lander Nielsen, og Grethe Sørensen er stadig sekretær.
Kildevangs nyvalgte brugerråd tiltræder ved nytårsskiftet.

KC