Elektronisk valg næste gang
8/12/2005

9. marts næste år er der valg til skolebestyrelsen. Det bliver kommunalt set en særdeles spændende dag. Da kan de stemmeberettigede forældre nemlig for første gang afgive stemme via internettet, og hvilken betydning det får for den traditionelt set lave valgdeltagelse - det kan man kun gisne om.
Men også lokalt er der al mulig grund til at imødese et spændende valg. Mårslet Skole står nemlig over for meget store udfordringer. Blandt andet skal skolen bygge til og om, så den kan modtage et stort antal nye børn fra de nye udstykninger. Det bliver den kommende skolebestyrelse, der skal tage denne udfordring op.

Valget indledes så småt 2. januar ved indskrivningen af nye børn til børnehaveklasserne. Forældrene til de børn, der indskrives til kommende skoleår, er nemlig både valgbare og stemmeberettigede. De får derfor udleveret en valgpjece ved indskrivningen.

2. februar er der valgmøde på Mårslet Skole. Tre uger før denne dato skal valglisterne ligger klar på skolerne. Der er altså al mulig grund til at se at komme i gang med overvejelserne.
Flere af de siddende medlemmer af skolebestyrelsen har tilkendegivet, at de ikke ønsker at fortsætte - blandt dem Birthe Jørgensen, der som den eneste forældrerepræsentant i den afgående bestyrelse har siddet i to perioder, dvs otte år.

I modsætning til tidligere valg bliver der ikke fremover lister til skolebestyrelsesvalgene. Opstillingen er individuel, og de, der får flest stemmer, kommer ind.

Stiller der ikke flere forældre op, end man skal bruge, afholdes der såkaldt fredsvalg. Det var tilfældet sidst - se Mårslet-nettet 20. februar 2002.

Stiller der flere forældre op end de syv, der skal bruges, afholdes der valgmøde 2. februar og valg 9. marts.
Den nye skolebestyrelse tiltræder 1. april.
Ud over de syv forældrevalgte består skolebestyrelsen af to repræsentanter for ledelsen og to lærere.

Se mere om skolebestyrelsens opgaver på vedhæftede link og på skolens egen hjemmeside, link

link