Nye trafikvagter på Tandervej -
9/12/2005

Efter mange års tro tjeneste er der i næste uge udskiftning i kredsen af de voksne trafikvagter, der hver morgen hjælper skolebørnene over fodgængerfeltet på Tandervej.
Leif Nord, som var med til at starte ordningen for godt 10 år siden, og som har været koordinator i de sidste otte år, holder som fast vagt.
Det samme gør Per Henrik Hansen, der har været med seks-syv år i alt.
Ind på deres vagter træder Morten Steglich-Petersen fra Bedervej og Lisbeth Albertsen fra Nymarksvej. Desuden vender Arne Nielsen, Præstegårdsvej, tilbage til trafikvagtsgruppen efter et par års pause.
De tre bliver faste vagter sammen med de gamle kendinge Kurt Søe og Lars Skovlund.
Leif Nord og Per Henrik Hansen vil fremover være afløsere, når de faste vagter er forhindret.

Ordningen blev "opfundet" af den skolebestyrelse, der sad i perioden 1994-1998, og hvori også Kurt Søe havde sæde. Han er stadig med i gruppen af trafikvagter: "Ikke til at drive væk", som han selv udtrykker det.
Arbejdet er ulønnet, bortset fra den glæde, trafikvagterne har ved at hilse på de mange børn og forældre hver dag.