Den gamle kiosk bygges om -
22/12/2005

Midtbyens gamle kiosk skal bygges helt om - så meget, at der er brug for flere dispensationer, hvis advokat Kirsten Tolstrups ønsker skal gå igennem.
Hun har fået tegnet - og på forhånd søgt velvilje og opbakning hos stadsarkitekt Ole Øastergaard i Århus - et byggeri, som vil ændre den gamle kioskbygnings udseende totalt.
Planen er at gå op i fulde to etager og lave tre butikker forneden og tre boliger foroven - 250 kvadratmeter på hver etage.
Den forholdsvis kompakte bygninsmasse, der kommer ud af det, ønsker Kirsten Tolstrup delt op i mindre enheder.
Ud mod Tandervej brydes taget f.eks. op, så hver af de tre boliger får sin egen gavl mod øst.
Mod vest - bag bygningen - bliver der altaner i 1. sals højde.
Mod nord, mod skolestien, er det hensigten at bryde den kompakte bygningsflade op med mindre felter i træ og glas.

Desuden er det hensigten af vandskure og male huset hvidt.

Kirsten Tolstrup ønsker, hedder det i ansøgningen, at opnå et udtryk og en skala, der harmonerer med den gamle midtbys øvrige huse.

Sagen er sendt til høring i Fællesrådet, fordi der skal tre dispensationer til.
Dels overskrider byggeriet den gældende bestemmelse om, at der kun må opføres bygninger i 1½ etage og op til 6½ meter over terræn.
Der søges ligeledes om dispensation fra bebyggelsesprocenten. Den er max 40 % - det nye byggeri går helt op i en bebyggelsesprocent på 67.
Ligeledes søges der om dispensation fra den gældende åbeskyttelseslinje.

Se en skitse af projektet, som det vil se ud fra skolestien på dette link:
link

Se en skitse af projektet, som det vil se ud fra Tandervej, på dette link:
link

Fællesrådet har frist til 28. december med henblik på at ansøgningen.

link