Nytårshilsen fra Fællesrådet -
31/12/2005

I 2006 kommer vi til at sige "Velkommen!" til rigtig mange nye mårslettere. Vi har i 2005 været igennem et turbulent forløb med politikere og embedsmænd i Århus Kommune i forbindelse med udbygningen. Det har ikke været problemfrit hele vejen, men vi ser nu frem til at fortsætte den samarbejdslinie, som reelt er den eneste vej frem.

Fællesrådet har udarbejdet en meget lang arbejdsliste for året 2006. De vigtigste aktiviteter har alle relationer til "Ny Mårslet", som vi lidt i spøg kalder det udbyggede Mårslet. De allervigtigste områder skal nævnes her:

Trafikken
Vi har haft et meget udbytterigt samarbejde med vejkontoret et samarbejde, der har bevirket, at vi har sat et endog meget stort fingeraftryk i et vejnotat vedrørende Mårslet. Dette gode samarbejde skal fortsætte, så vi får så stor indflydelse som muligt på de vejløsninger, der er helt nødvendige for at klare trafikken i fremtiden.

Skolen
I samarbejde med skolebestyrelsen er det lykkedes at få kommunen til at lave nogle mere realistiske prognoser for skoleområdet. Disse prognoser tager udgangspunkt i tre forskellige scenarier for udbygningen i Mårslet, nemlig med hhv. 40, 50 og 60 familieboliger om året i de kommende år. Skolen har her fået et værktøj til kommunikation med kommunen, som det ville have været meget svært at undvære. Da en stor del af fællesskabet i Mårslet netop opstår omkring skolen, prioriterer vi samarbejdet med skolen meget højt.

Børn og unge
Institutioner for børn og unge er allerede nu fyldt til bristepunktet. Der har i år været en merindskrivning af 28 børn i eksisterende børneinstitutioner; på trods heraf siger de officielle prognoser på børneområdet, at der kun bliver en tilvækst på 9 pladser i de tre år 2005-2007! Vi har dokumenteret det helt uholdbare i disse prognoser på en måde, som politikkerne vist ikke glemmer i hast. På ungeområdet har Midgården en vigtig mission, men personalesituationen er ikke holdbar!

Kultur og idræt
Vi har et stærkt ønske om et kombibibliotek i Mårslet. Vi har fremført dette ønske overfor kommunen, og vi har gode forhåbninger om et positivt resultat. Ikke mindst på baggrund af den nye politik på biblioteksområdet, hvoraf det klart fremgår, at kombiblioteker er en væsentlig brik. Vi skal arbejde målbevidst for at den kommende skoleudvidelse også vil komme til at rumme et kombibibliotek. Det er desuden essentielt i forbindelse med skoleudvidelsen, at der sørges for de fornødne faciliteter til idræt, såvel indendørs som udendørs.

Æstetiske tiltag i midtbyen
Vi har fået sat æstetikken i Mårslets midtby på den politiske dagsorden. Rådmand Poul B. Skou var klar til at indgå i en drøftelse om konkrete tiltag nu bliver opgaven at sætte Peter Thyssen så godt ind i sagerne, at vi kan arbejde videre mod en realisering af de gode ideer!

Nye udfordringer
Der er slet ingen tvivl om, at der også for Århus Kommune ligger nogle store udfordringer i forbindelse med den nye kommunalstruktur. Vores vigtigste mission bliver derfor at sørge for, at Mårslet stadig er på den politiske dagsorden. Vi skal i det nye år udnytte den styrke, som et større Mårslet vil give, både ved at trække på de ressourcer, som nye beboere vil give og ved at bruge den større vægt, som vi har i kraft af, at vi er det område, der står for den største planlagte vækst i Århus Kommune!

Fællesrådet ønsker alle et Godt Nytår!

Keld Schmidt-Møller
Formand