Flere indsigelser
31/12/2005

Den planlagte ombygning af kiosken møder ikke udelt begejstring i Mårslet. Syv husstande rundt om kiosken er gået sammen om en indsigelse, hvori man udtrykker bekymring for flere forhold vedrørende ombygningen. Fællesrådet har gjort indsigelse mod højde og bebyggelsesprocent.

Advokat Kirsten Tolstrup og fysioterapeut Peter Kjær overtog den gamle kiosk-bygning i efteråret, efter at den har rummet en kiosk i 10 år.
Ønsket er at bygge huset radikalt om, så bygningen kan rumme tre butikker forneden og tre boliger foroven.
Det kræver flere dispensationer, bl.a. vedr. højde og bebyggelsesprocent.

Fra syv husstande rundt om den gamle kiosk er der over for Bygningsinspektoratet udtrykt frygt for, at bygningen med et stort areal kombineret med stor højde vil blive meget dominerende og skille sig meget ud fra de øvrige huse i midtbyen stik imod de bestræbelser, man ellers har gjort sig for at bevare det gamle bymiljø.
Naboerne mener, at bygningen vil tage en del lys fra de øvrige huse, og at tre lejligheder og tre butikker vil forværre de trafikale problemer i midtbyen og give anledning til forøget kaos omkring parkeringen.

Fællesrådet anfører, at det tilsendte materiale på ingen måde dokumenterer, at den ansøgte overskridelse af højde og bebyggelsesprocent vil give en bygning i harmoni med bymidten i øvrigt. På denne baggrund kan Fællesrådet ikke anbefale de dispensationer, der er bedt om.