Prognoser på vej -
4/1/2006

Prognoserne over, hvordan befolkningstallet og servicebehovet vil udvikle sig i Mårslet, er ved at være klar. Den overordnede befolkningsprognose ventes "i løbet af max et par uger", hedder det fra flere siden i den forvaltning, som beskæftiger sig med planlægnngen af børneinstitutioner. Den overordnede befolkningsprognose danner basis både for skoleprognosen og en prognose over, hvordan pasningsbehovet udvikler sig på småbørnsområdet.

"Vi ved godt, at det banker på i Mårslet," siger Steen Frøbert i bygningsafdelingen på småbørnsområdet.
Derfor har afdelingen kigget sig om efter jord at bygge på.
Men fordi kommunen overholder pasningsgarantien og prognoserne er så tæt på, foretager forvaltningen sig ikke noget, før prognoserne er klar, fortæller Birgit Møller i Planlægningsafdelingen.

Et af de steder, der kan komme i spil, er det 1 hektar store grønne areal lige efter Valhalla på vej ud ad Bedervej. Jorden ejes af Grundejerforeningen Bedervej 10-86, som gerne vil af med arealet, fordi det er et problem at få det vedligeholdt.
Der er allerede forhandlet med kommunens bygningsafdeling, som gerne vil overtage jorden.
Det er et problem for et eventuelt byggeri på arealet, at det vil komme til at ligge inden for åbeskyttelseslinjen på 150 meter. Den skal der dispenseres fra, hvis der skal opføres en institution på stedet.
Går handlen med kommunen i orden, kan Grundejerforeningen Bedervej 10-86 se frem til den spændende udfordring at bruge en sum penge, som ikke pt er øremærket til noget bestemt formål, og som ikke kan udbetales til grundejerforeningens medlemmer.