Ny skolevej for de små
13/1/2006

Vi har gennem længere tid været bekymret for færdselspatruljernes og de passerende elevers sikkerhed ved T-krydset Odstrupvej / Testrupvej.
Det er et kompliceret sted for skolepatruljerne at arbejde, både når de standser trafikken med "slikkepind", når de går ud på kørebanen, men også når de som før blev stående på fortovet. Der er sjældent et passende ophold i trafikken så fodgængerne kan komme over, og desværre er der en del bilister, der overser skolepatruljerne, når de står på kørebanen.
Vi har observeret, at der stort set ikke er elever fra de yngste klasser, der benytter overgangen ved T - krydset.
De bruger heldigvis overgangene ved skolestierne.
I samarbejde med politiet har vi derfor besluttet at nedlægge skolepatruljerne ved T - krydset Obstrupvej / Testrupvej.
Der vil ingen ændringer være ved de resterende tre overgange.
Vi opfordrer derfor kraftig til, at I beder jeres børn om at benytte overgengene ved Allèen, Spejderhuset og Ungdomshuset.
Ændringen træder i kraft fra mandag den 16. januar 2006.

link