Åbent møde i Fællesrådet
15/1/2006

Det årlige repræsentantskabsmøde i Fællesrådet afvikles pr. tradition 4. tirsdag i februar.
Lige så fast, omend med knap så lang historie, er tradition for, at mødet er åbent, dvs. at der er adgang for alle, der interesserer sig for aktiviteterne i lokalområdet og dermed for fællesrådets arbejde.

Fællesrådet opfordrer foreninger og borgere til at overveje, om ikke arbejdet i Fællesrådet var noget for dem. Der er masser af opgaver at tage fat på, og året 2006 ser ikke ud til at blive kedeligt.

Forslag til kandidater og til debat kan sendes til formanden: Keld Schmidt-Møller, Ovesdal 38, tlf. 86293410, ksm@agurk.dk.

Forslag, der skal behandles på mødet, skal være formanden i hænde senest den 20. februar.

Se evt. referater, handlingsplan, vedtægter mm. andetsteds på webben.

Mødet indledes kl. 19.30, og det finder sted i Borgerhuset.