Husk at aflæse dit vand -
8/1/2006

Vandværket er i øjeblikket igang med den årlige registrering af målervisninger.
Der er mange, der ikke reagerer på de udsendte selvaflæsningskort. Det er imidlertid vigtigt både for vandværket og forbrugerne, at det faktiske forbrug er så præcist som muligt.

Vandværket kan afstemme den mængde vand der er udpumpet fra vandværket med den mængde vand, som de enkelte forbrugere modtager. Ud fra dette kan vandværket således se, hvor meget vand der går tabt i eventuelle utætte ledninger. Er dette tab for stort, kan vandværket, og dermed forbrugerne, pålægges en form for "strafafgift".

For den enkelte forbruger er det selvfølgelig vigtigt, at der betales for den konkrete mængde vand man modtager. Mange betaler faktisk for meget, idet deres forbrug bliver anslået.

Derfor: Få aflæst din vandmåler og registreret forbruget. Der er nu tre muligheder, som fremgår af aflæsningskortet.

Via vandværkets hjemmeside link - Via ttlf. 70264994
Eller ved returnering af svarkortet. Skulle nogen ikke have modtaget dette selvaflæsningskort, eller er det bortkommet, kan ma ringe til vandværkets kasserer på tlf. 86296714 (Karl Jørgen Jensen) og oplyse om målervisning og adresse.

Ved at registrere målervisningen kan der spares 100 kr., som vandværket er berettiget til at opkræve, såfremt man ikke får registreret sin målervisning.

NB: Sidste frist for registrering er d. 14. januar.

link