20.000 kr. i tilskud
19/1/2006

Større betydning i lokalsamfundet, mindre i tilskud fra kommunen.
Sådan kan man måske det fakturm, at Fællesrådet i Mårslet i det kommunende år kun får 20.000 kr. i driftstilskud fra Århus Kommune.
I 2002 og 2003 lå tilskuddet fra kommunen på den pæne side af 25.000 kr. I 2004 faldt det til 25.000 kr. I år har den altså fået yderligere et hak, så Fællesrådet i Mårslet kun modtager 20.000 kr. Det er på niveau med en række andre oplandsbyer i Århus Kommune.

For pengene får Århus Kommune en meget billig dialogpartner. Fællesrådet har således rollen som den samlende og drivende faktor i en række fora, blandt andet vedr. byudvikling, som har været et meget stort fokusområde i 2005 og fortsat vil være det i 2006, samt trafikplanlægning og miljø.
Alene disse tre områder har betydet en meget omfattende mødeaktivitet med mange frivillige kræfter i 2005.

Fællesrådet står desuden for en omfattende informationsopgave i form af udgivelse af et blad og drift af webben.
Endelig har Fællesrådet en aktiv dialog med skole, Kildevang, kirke, børneinstitutioner mm.

Fællesrådets omsætning ligger på ca. 60.000 kr. pr. år plus det, som Mårslet-Bladet genererer. Det i sig selv har en omsætning på ca. 200.000.

Der er repræsentantskabsmøde i Fællesrådet - det årlige møde mellem Fællesrådets forretningsudvalg og alle interesserede - 28. februar. Her bliver også regnskabs- og budgettal diskuteret.