Nyt design på webben -
21/1/2006

Seks år, 400.000 hits og nyt design -

Mens mange mindre bysamfund i dag er usikre på, hvordan de skal gøre sig gældende i en ny storkommune, så markerer maarslet.net nu sin styrke og seks års fødselsdag med nyt design og bedre funktionalitet.

Maarslet.net er udtryk for kommunikation, når en by selv tager hånd om informationsbehovet.
Webben bliver betalt af Fællesrådet, men drives i det daglige af frivillige. Ud over de faste beskrivelser er der nyheder, kalender, opslagstavler, en lokal telefonbog samt mulighed for at gøre opmærksom på andre aktuelle links.

Den første nyhed blev skrevet ind på hjemmesiden 19. marts 2000. Siden har webben rundet 400.000 hits på forsiden.

»Uundværlig«, mener Margrethe Bogner, socialdemokratisk medlem af byrådet i Århus og bosiddende i Hørret, bruger webben både som borger og som politiker.
»De tilbud, den gør synlig, er jo også tilbud til mig,« siger hun.
Som politiker mener hun, at webben gør to ting for hende. Den er med til at kvalificere hendes dialog med Fællesrådet, og den giver hende en fornemmelse for, hvad lokalsamfundet mere bredt ønsker - »hvordan stemningen er,« som hun siger.

Også Keld Schmidt-Møller, formand for Fællesrådet, har roser til maarslet.net og den måde, den bliver drevet på:
»Jeg betragter både vores blad og vores web som essentielle i kommunikationen, men webben har den fordel, at den rummer muligheden for at kunne informere her og nu. Der er heller ikke en vægtgrænse at tænke på, så man kan skrive flere gange om en sag, uden at portoen forøges.«
Det forudsætter, at webben er levende og opdateret:
»Ellers er der jo ingen, der læser budskabet.«
Keld Schmidt-Møller er ikke mindst glad for det bindeled, webben har været det sidste års tid, hvor der har været en heftig politisk dialog med Århus Kommune om en stor udbygning af byen.

Lørdag aften d. 21. januar går hjemmesiden ind i en ny tidsalder. Den får nyt og mere tidssvarende design. Samtidig er en større del af informationerne lagt over i en database, og der er tilført flere nye funktioner ikke mindst er nyhederne tilbage til starten i marts 2000 gjort søgbare.
Ligeledes har listen »Find folk« udviklet sig til en lokal telefonbog, der nu også er blevet søgbar.
Opslagstavlerne bliver især brugt til køb, salg og efterlysninger, mens kalenderen giver et enestående billede af aktiviteterne i området igennem seks år.

maarslet.net blev til i et regi af udviklingsprojektet "Mårslet ... fra væreby til leveby", der skulle styrke det lokale liv og sammenhold. Både webben og de andre aktiviteter, der overlevede projektperioden, har siden været drevet af frivillige.
En fast kerne på tre driver værket i dagligdagen. Desuden er der en håndfuld faste nyhedsleverandører med egen kode til at lægge nyheder ind.

Ophavsmanden til udviklingsprojektet var Hans Ishøy. Han siger i dag:
maarslet.net blev født som en drøm. En lille kreds af kompetente mårslettere gjorde den derefter til virkelighed, og meget hurtigt blev maarslet.net en uundværlig del af vores fælles hverdag.
Selv hvis maarslet.net havde været det eneste, der kom ud af »Mårslet...fra væreby til leveby,«
så ville projektet - efter min mening - have været en succes.«