Prognose uden vækst
26/1/2006

Der skal kæmpes for hver meter.
Sådan vil mange sikkert vurdere den netop færdiggjorte prognose over udviklingen på småbørnsområdet frem til 2010.
Denne prognose giver ikke mange løfter.

Selve den overordnede befolkningsprognose på de geografiske delområder er ikke færdig før om en måneds tid.
Den småbørnsprognose, der hører sammen med, er imidlertid.
Den viser status quo. Antallet af 0-5-årige i perioden 2005-2010 er sat til:

2005 - 378
2006 - 373
2007 - 371
2008 - 374
2009 - 377
2010 - 376

Der er flere problemer, oplyser Niels Michaelsen, Århus Kommunes Budgetkontor.
Dels forventer man for kommunen overordnet et faldende befolkningstal.
I Mårslet er prognosen baseret på en udbygning på henholdsvis 55-70-65-60-60 boliger hen over hvert af årene 2005-2010. Altså en forholdsvis stor udbygning.
Men der udbygges også i andre lokalsamfund.
Altså skal Niels Michaelsen fordele et faldende befolkningstal ud på flere lokalområder, der forventes at have forholdsvis stor vækst.
Resultatet er en anslået neutral udvikling i Mårslet, bekræfter han.
Skoleprognosen ventes i løbet af ganske kort tid.

link