Trafikplan nærmer sig
29/1/2006

Næsten et år er der gået, siden Vejkontoret inviterede til dialog med Mårslet om at beskrive mulighederne for at forbedre de trafikale forhold i Mårslet.
Nu er der ved at være et forslag til en trafikplan klar. Det skal diskuteres med Vejkontoret igen på et møde 23. februar. Derefter handler det om at skaffe penge - der er andre små samfund i Århus Kommune, der også har trafikønsker.

En stor del af det forløbne års arbejde har gået på at beskrive byens trafikale udfordringer.
De handler især om for mange biler i midtbyen og på udfaldsveje, især på centrale tidspunkter. Om høj hastighed. Om bilister, der blot bruger Mårslet som en måde at slippe uden om Oddervej. Om særligt farlige steder. Og om usikre forhold for de svage trafikanter - skolebørn især.
Alle problemerne er belyst under den tese, at de store udbygninger i den sydlige og nordlige del af byen vil generere yderligere vækst i trafikken.

Blandt hovedpunkterne i forslagene er:

- Ny vej syd-vest om Mårslet som led i en egentlig Beder-Bering omfartsvej.
- at dæmpe hastigheden i midtbyen ved at lave tre midterheller, en på Hørretvej, hvor Banevej kommer ned, en anden fra T-krydset ved åen op til Eskegårdsvej, og nummer tre på Tandervej, hvor Lindegårdsvej kommer ud.
- der etableres sikrede overgange ved de to førstnævnte.
- Bedervejs udmunding i Tandervej sikres med en farvet belægning
- Der laves 30 kmís zone i den centrale by og 40 kmís zone i resten af byen
- Det undersøges, om man kan komme til at lave en ny sti fra Hørretvej langs med og umiddelbart syd for banen. Stien skal, hvis projektet kan lade sig gøre, forbindes med den sti, der kommer op fra tunnelen.
- Fodgængerfeltet i midtbyen flyttes en anelse mod syd, så det kommer til at passe med dér, hvor skolestien starter. Stien over mod skolen opgraderes med asfalt.
- Ved bussens endestation rettes stierne til, så det bliver sikkert at komme over vejen. Der etableres en helle midt i vejen.
- En stikrydsning på Langballevej sikres, og stien langs med Testrupvej etableres som planlagt.
- Signalregulering ved Hørretvejs udmunding i Oddervej.

Læs optakten til mødet 23.februar på vedhæftede link. Bemærk, at det er et arbejdspapir, som der stadig skal rettes i, og der venter stadig nogle diskussioner med Vejkontoret.
Gør meget gerne dine synspunkter gældende på den nyoprettede opslagstavle "Debat Ė trafikplan".

link