Valg til skolebestyrelse
30/1/2006

Torsdag d. 2. februar kl. 19.30 i skolens kantine er der valgmøde forud for skolebestyrelsesvalget i marts.
Interesserede forældre kan her melde deres kandidatur til skolebestyrelsen.
Alle andre forældre kan - og bør - bakke den kommende bestyrelse op ved at deltage i mødet og en diskussion af de aktuelle temaer, der pt betyder noget på skolen.

Den afgående skolebestyrelse har forsøgt at lægge op til diskussion ved at pege nogle af disse temaer ud.
Det hedder blandt andet:

Mårslet Skole vil skabe betingelser, der giver udviklingsmuligheder til alle børnene i skolens distrikt. Men:
Hvordan skaber man overskud til læring for de bogligt interesserede, hvis der er fire støjende drenge i klassen?
Hvad siger forældrene til de fire støjende drenge?
Hvad siger forældrene til alle de andre børn?

Et andet emne lyder:
Det kan være svært at formidle en ømtålelig besked så svært, at budskabet ikke bliver formidlet klart. Derfor:
Skal vi have skriftlige kontrakter mellem skole og hjem? Hvis skal der så være konsekvenser knyttet til at bryde kontrakterne?
Er dine holdninger mon de samme, hvis det er jer, der får forelagt en kontrakt?

Et tredje tema er sundhed:
Mårslet Skole vil skabe betingelser, der støtter børnenes evne til at lære. Uden sund mad og drikke, duer helten ikke. Der skal også motion til. Men:
Skal vi have mere idræt og motion ind i hverdagen, koster det. Hvilke fag skal det gå ud over og hvordan?
Skal vi gå efter nul-tolerance over for slik og sodavand?

Et fjerde tema er den udbygning, skolen måske står over for. I optakten til mødet hedder det:
Flere børn i byen mere plads på skolen. Men hvordan skal den kommende udbygning af skolen foregå?
Vil vi acceptere barakker i en overgangsperiode, eller tror vi, at det så bliver til "barakker for evigt"?
Skal skolen bygges til i højden?
Skal der bygges i skolegården?
Skal der bygges ud over fodboldbanerne?
Er det realistisk at forudse, at vi slet ingen udbygning får?

På valgmødet giver byrådsmedlem Margrethe Bogner en formel orientering om, hvordan valget foregår. Den nuværende formand Erling Sørensen aflægger beretning. Der inviteres til diskussion. Til sidst glider mødet over i en ustruktureret summen omkring hvem der har lyst til at være med de kommende år. Interessrede kandidater har mulighed for at præsentere sig.

Den afgående skolebestyrelse er:
Erling Sørensen, formand genopstiller
Anne Hasselholm, næstformand genopstiller ikke
Mona Lise Kirkegaard genopstiller
Jens Leth genopstiller
Birthe Jørgensen genopstiller ikke
Tine Iversen genopstiller ikke
Johnny Odgaard genopstiller ikke


Kandidater til skolebestyrelsesvalget kan anmelde deres kandidatur indtil 10 dage efter valgmødet. Se mere om det praktiske på skolens hjemmeside eller kontakt Erling Sørensen.
Hvis kandidaterne vil lave aftale om fredsvalg, skal dette gøres senest to uger efter valgmødet. Hvis der ikke indgåes aftale om fredsvalg, skal der afholdes afstemning.

Læs mere om valgets formalia på vedhæftede link.

Valget gennemføres for første gang elektronisk. Der kan stemmes mellem 27. februar og 9. marts. Man kan, som ved alle andre valg, brevstemme. Se mere på skolens hjemmeside på link

link