Meget få forældre
3/2/2006

Det er ikke en brændende lyst til at gå ind i den overordnede dialog med skolen, der karakteriserer forældrekredsen i Mårslet.
I valgmødet i aftes deltog kun 13 af skolens 977 registrerede forældre ....
De øvrige deltagere i mødet var alle "professionelle". Det var blandt andre politikeren Margrethe Bogner, der havde til opgave at orientere om de politiske rammer, samt skolens ledelse i form af skoleleder Bodil Hvid og souschef Kurt Iversen.

Af de fremmødte var der til gengæld forholdsvis mange, der faktisk havde lyst til at gå ind i skolebestyrelsen. Da mødet ophørte, var der fem forældre, der havde skrevet sig på valglisten. Der skal bruges minimum syv og helst nogle suppleanter.

De fem kandidater her og nu er:
- Søren Petersen (bor på Ovesdal)
- Hanne Dahl Nielsen (bor på ...)
- Jens Leth (bor på Langballevej)
- Mona Lise Kirkegaard (bor på Gyldenkronesvej)
- Erling Sørensen (bor på Gyldenkronesvej)

Søren Petersen er gruppens kontaktperson. Øvrige forældre kan henvende sig til ham for at komme med i denne gruppe. Søren Petersens mail-adresse er vedhæftet nederst på denne side.
Hvis en eller flere forældre i stedet har lyst til at stille op på en anden liste, kan det stadig nås - henvendelse herom til skolen.
Den / de færdige valgliste(r) skal være skolen i hænde senest med posten d. 12. februar.
Læs mere om valgets formalia på vedhæftede link.

Valgmødet bød i øvrigt på en orientering fra formanden for den afgående bestyrelse, Erling Sørensen, om hvad skolebestyrelsen har beskæftiget sig med i det forgangne år. Trafik og byens udvikling har fyldt meget. Nogle af de seneste diskussioner, der er rejst, handler om indskoling, kommunikation og rummelighed.

link email